Nieuwe Nederlanstalige website met info voor ouders van jonge kinderen met een visuele beperking

Artikelen in het Nederlands

eduVIP.nl, het kennisportaal voor onderwijs aan kinderen met een visuele beperking, is uitgebreid met een themapagina voor ouders. Uit gesprekken met ouders bleek al langere tijd behoefte aan een centrale plek waar kennis en informatie over blinde kinderen beschikbaar is.

De afgelopen periode hebben collega’s van Bartiméus en Visio, onder begeleiding van Irma Uijen de Kleijn en Marloes van Oort (beiden Visio) hard gewerkt aan de realisatie van de pagina. Op 16 maart is deze feestelijk gepresenteerd op ​​een landelijke bijeenkomst voor ouders en hun blinde kinderen. Verdere uitrol vindt de komende tijd plaats.

Meer informatie via de link: https://www.eduvip.nl/onderwerp/themas/het-jonge-blinde-kind/

edu vip screenshot